Bu gün Azərbaycan  Vətənpərvərlər Partiyasının sədri Elvin Mahmudzadə və məşhur səhifə rəhbəri Ceyhun Babayev arasında yaxın zamanda  canlı olaraq 30 min insanın izləyəcəyi  , sosial şəbəkələrdə isə 50.000.000 insana  xitabən həyata keçiriləcək konfrans haqqında müzakirə baş tutdu . “Sosial pəncərədən vətənpərvərliyə baxış ” adlı konfras haqqında ümumi məlumat yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlanacaqdır.