1.Elşən Məmmədov – Müxbir

2.Əhliman Sadıqov – Redaktor